Aktuellt om Coronapandemin

På denna sida kommer vi fortlöpande att lägga upp information som gäller hur Coronapandemin påverkar vår verksamhet.

I sommar påverkas inte verksamheten på Lundgatan 1 på annat sätt än att det finns speciella regler för just klubbverksamheten.
Kolla gärna vad som gäller din klubb under menyn Klubbar.

Det finns också lite ny information avseende sommarens läger.

Om det blir ytterligare ändringar i verksamheten på grund av Coronapandemin så kommer det alltid att meddelas här.

Har du frågor eller funderingar kring detta så skicka mail till distriktsstyrelsen eller använd vårt kontaktformulär.

2020-07-20 – Nytt om sommarens läger och klubbarna på Lundgatan 1

Hittills har alla sommarläger kunnat genomföras enligt plan. Sommarens två resterande läger,
Nybörjar-/Fortsättningsäventyr och Äventyrsläger 1 vecka Styrbord kommer också att genomföras om inget nytt, akut inträffar.

Under sommaren har vi öppet i klubblokalen på onsdagar och lördagar.

2020-06-04 – Ny information om sommarens läger

Vid en presskonferens i dag sa statsminister Stefan Lövén att resor inom hela landet kan göras från och med 13 juni om Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Därför har styrelsen nu beslutat att alla som bor i Sverige kan få vara med på sommarens läger. En förutsättning är dock att de kan hämtas hem från lägret relativt snabbt om de skulle insjukna där.

Styrelsen har också beslutat att Äventyrsläger 1 vecka Babord kommer att genomföras om inget nytt, akut inträffar.

För övriga läger senare i sommar är planen i dagsläget att de kommer att genomföras. Definitivt besked kommer senast en månad före respektive lägerstart.

2020-05-28 – klubbverksamheten påverkas mer – inget nytt när det gäller sommarens läger

Gripen håller stängt fredagar tills vidare.
Göta Lejon stängt lördagar tills vidare.

2020-05-14 – Lite ny information om sommarens läger

Vid en presskonferens nyligen sa statsminister Stefan Lövén att man lättat lite på rekommendationerna för resor inom landet i sommar. Därför har styrelsen beslutat att de som bor inom 15 mil från Göteborg kan få vara med på sommarens läger. En förutsättning är dock att de kan hämtas hem från lägret relativt snabbt om de skulle insjukna där.

Styrelsen har också beslutat att årets Fortsättningsläger kommer att genomföras om inget nytt, akut inträffar.

För övriga läger är planen i dagsläget att de kommer att genomföras, och definitivt besked kommer senast en månad före respektive lägerstart.

2020-04-30 – Information från styrelsen om sommarens läger

Styrelsen har haft flera sittningar för att gå igenom de regler, rekommendationer och riktlinjer som olika myndigheter har beslutat om. Vi har också tittat på andra likvärdiga organisationer/föreningar för att se hur de agerat när det gäller liknande verksamheter och läger.

Styrelsen har också gjort en rad olika riskbedömningar för vår verksamhet, och då speciellt vår lägerverksamhet. Detta har resulterat i en hel del förändrade rutiner och beslut. Syftet har varit att försöka genomföra våra läger under rådande förhållanden även i år, men samtidigt försöka minimera risker och smittspridning för våra deltagare och ledare.

Så som det ser ut just nu har styrelsen beslutat att köra sommarens läger, under förutsättning att läget inte försämras eller att folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationer och riktlinjer så att styrelsen måste fatta nya beslut.

Vi kommer kontinuerligt att följa myndigheternas information avseende förändringar av läget eller riktlinjer som påverkar vår verksamhet och informera er så fort som möjligt om vi tvingas förändra något av det som står här eller fatta nya beslut.

Vi hoppas att ni har överseende och förståelse för de förändringar och beslut styrelsen har fattat och att vi behöver vara lite flexibla under dessa mycket speciella förhållanden.

Om det sker lättnader i restriktioner och riktlinjer så att läget förbättras så kommer vi såklart följa det och förändra våra beslut och tillfälliga rutiner efter det.

Kurscheferna för sommarens läger har fått i uppdrag att se över rutiner och skapa handlingsplaner för sommarens läger. Styrelsen fortsätter att bevaka läget och har du några frågor eller synpunkter så är du välkommen att kontakta styrelsen, i första hand genom vårt kontaktformulär.

Lägerstart och beslut om att genomföra sommarens läger:

 • En månad innan lägerstart kommer styrelsen fatta det definitiva beslutet om vi kan genomföra resp. läger, eller inte. Styrelsen kommer då meddela detta till antagna deltagare.

Styrelsen har tagit följande beslut angående deltagande på läger:  

 • Lägerdeltagare som uppvisar symptom under läger kan komma att behöva lämna lägret.
 • Lägerdeltagare i riskgrupp ska stanna hemma så länge myndigheter rekommenderar detta.
  Deltagare får behålla sin plats i väntan på annan rekommendation.
 • Lägerdeltagare som bor i annan region än Västra Götalandsregionen ska stanna hemma så länge myndigheterna rekommenderar detta.
  Deltagare får behålla sin plats i väntan på annan rekommendation.
 • Lägerdeltagare från andra länder än Sverige har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot i år.

Praktisk information angående besök under läger:

 • Hämtning och lämning av lägerdeltagare sker av en person

Absolut avgörande för att inte få ut smitta till lägret är att de som åker ut till lägret som deltagare är helt friska. Vi vill därför begränsa antalet personer som är med och lämnar och hämtar barnen vid lägerstart och lägerslut.

 • Besöksdagar för föräldrar kommer inte att genomföras i år.

Vi har bedömt att detta är en av de aktiviteter som innebär absolut störst risk att få ut smitta till ett läger, som kan innebära att ett fullt friskt läger får ut Corona smitta.

 • Hämtning och lämning av kläder mitt under läger sker av en person och alltid i samråd med kursledningen innan man åker ut.

I och med att vi vill minimera risken att få ut smitta mitt under ett läger vill vi ha kontroll på att vi gör sådana här saker på bästa sätt.

Praktisk Information gällande lägeravgifter:

 • Vi skjuter upp sista inbetalningsdatum av lägeravgifter till den 31 maj.
 • Lägerdeltagare som inte kan delta på grund av symptom återbetalas hela lägeravgiften.

(Vi tar också bort kravet på läkarintyg i år, så det behövs inte.)

 • Lägerdeltagare som behöver lämna ett läger på grund av symptom återbetalas resterande del av lägeravgiften.
 • Ställer vi in läger återbetalas hela lägeravgiften.
 • För deltagare som fått en plats reserverad men i slutändan inte får delta, återbetalas hela lägeravgiften.

(För de av er som tillhör riskgrupp eller bor utanför Västra Götalandsregionen så reserveras en plats. Om inte läget förbättras och myndigheternas rekommendationer lättas, så återbetalar vi hela avgiften)  

2020-04-30 – klubbverksamheten påverkas

Gripen håller stängt fredagar tills vidare. Göta Lejon håller inte öppet alla lördagar.

2020-04-17 – jobbardagen lördag 18 april

På grund av rådande omständigheter kommer här lite info om hur jobbardagen kommer genomföras.
- Vi kommer köra samlingen på morgonen utomhus.
- Vi hälsar på varandra på avstånd.
- Vi kommer anpassa jobben så att vi jobbar i mindre grupper.
- Vi kommer bjuda på korv med bröd som vi äter ute.
- Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, vill vi att du stanna hemma även om symtomen är lindriga.
Men om du känner dig frisk ser vi gärna att du kommer ut och hjälper till att starta igång säsongen med oss!

Enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer skall vi inte vara mer än 50 st vid en sådan här aktivitet.
För att kunna upprätthålla detta så önskar vi att ni gör en föranmälan om hur många som tänker komma ut på jobbardagen.
Så skicka ett mail till Cecilia där ni anger hur många som kommer.
(Både hur många föräldrar och hur många pulingar/barn)
Detta vill vi gärna att ni gör så fort som möjligt, dock senast fredag 17 april kl.18:00.

2020-04-15 – Klubbverksamheten på Lundgatan 1

Vår klubbverksamhet i lokalen på Lundgatan 1 påverkas nu av Coronapandemin. Ännu kan den mesta verksamhet där genomföras. Samtidigt har vi infört en del nya regler för denna verksamhet som gäller tillsvidare. Mer om detta kan du läsa här.

2020-04-02 – från styrelsens sammanträde

Kära medlemmar!
Vi vet att det här verkar bli en väldigt annorlunda sommar, och styrelsen arbetar för att anpassa verksamheten till det rådande läget.
I dagsläget så kommer lägren bli av, och vi kommer fortlöpande att komma med mer information om vårt arbete och riktlinjer för sommarlägren.

2020-03-31 – Gripen har fortsatt öppet på tisdagar även i udda veckor

Nu kommer Henrik Rydin att ansvara för Gripens tisdagsverksamhet i udda veckor så länge som jag, Janne, måste hålla mig isolerad.

2020-03-23 – Gripen har stängt tisdag 24 mars

Jag, Janne, måste hålla mig isolerad enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom jag är över 70 år. Det innebär att jag tills vidare inte kan leda verksamheten på Gripen. Hittills har jag inte hittat någon ersättare, så därför har Gripen stängt i morgon, 24 mars. Hur det blir i fortsättningen vet vi inte, men Christian ansvarar för verksamheten i jämna veckor, så den kan förhoppningsvis fortsätta. Kanske kan vi hitta någon ledare som kan ta tisdagarna i udda veckor.

2020-03-20 – jobbardagen lördag 21 mars

På lördag så drar vi äntligen igång med vår verksamhet ute på Björkö. På grund av rådande omständigheter kommer här lite info om hur jobbardagen kommer att genomföras.

Vi kommer att köra samlingen på morgonen utomhus

Vi hälsar på varandra på avstånd.

Vi kommer att anpassa jobben så att vi jobbar i mindre grupper.

Vi kommer att köra utomhusjobb på arbetsdagen så som båtar, hus och bryggor.

Vi kommer att bjuda på korv med bröd som vi äter ute.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, vill vi att du stannar hemma även om symtomen är lindriga. Men om du känner dig frisk ser vi gärna att du kommer ut och hjälper till att starta igång säsongen med oss!

2020-03-14 – allmän information

Just nu är många oroliga över Coronapandemin och situationen som råder i Sverige och resten av världen. Regeringen har nu tagit beslutet att inga evenemang eller publika möten med över 500 personer får hållas. Detta beslut gäller tills vidare.

Föreningen har inga evenemang eller publika möten med över 500 personer, vare sig i seglarskoleverksamheten eller i klubbverksamheten. Därför berörs inte vår verksamhet för tillfället av regeringens beslut. Vi får se hur det utvecklar sig framöver och föreningen kommer givetvis följa myndigheternas rekommendationer. Just nu kommer dock verksamheten att genomföras som planerat. Det som står näst på tur, förutom den löpande klubbverksamheten, är jobbardagen den 21 mars. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, så uppmanar vi dig att stanna hemma – även om symtomen är lindriga. Följ de allmänna råd som ges av Folkhälsomyndigheten, dem hittar du här.

Vi hoppas givetvis att våra medlemmar håller sig friska och att vi ses ute på Björkö eller på klubben under våren!

Jannice Ribberström ordförande i Västra Distriktets styrelse