Årsstämma 16 maj

OBS! Ej aktuell sida!

Välkomna till ordinarie årsstämma

med Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Västra Distriktet

torsdagen den 16 maj kl 18.00

i klubblokalen, Lundgatan 1, 416 61  Göteborg.

Då kommer vi bl a att välja styrelse för det kommande året – alltså de som beslutar om läger m m.

Är du själv intresserad av att vara med i den styrelse som väljs då så hör gärna av dig till valberedningen. Samma gäller om du har förslag på någon. Självklart får du också ta upp ditt förslag direkt på stämman.

Till stämman är alla medlemmar välkomna att föra fram sina synpunkter. Däremot är det bara de ombud som valts vid klubbarnas årsstämmor som har rösträtt.

Tiden för att ställa en motion (förslag) gick ut den 18 april. Då hade det inte kommit in några motioner.

Styrelsen har en proposition (förslag) om att göra en språklig rättelse i stadgarna. Det gäller punkt 4.1 som föreslås ändrad från
- Distrikts ordinarie årsstämma ska hållas mellan i maj eller juni månad på plats som styrelsen beslutar.
till
- Distriktets ordinarie årsstämma ska hållas i maj eller juni månad på plats som styrelsen beslutar.

Vill du se övriga handlingar innan årsstämman så skicka ett meddelande genom vårt kontaktformulär.

Välkomna och gör era röster hörda!