Flytt till ny klubblokal

Som du säkert sett så kommer vi att byta till ny klubblokal under sommaren. Men vi flyttar inte långt, bara c:a 10 meter åt höger.

Aktuell information om flytten hittar du här.
Kolla gärna denna sida lite då och då, särskilt om du är aktiv i eller intresserad av klubbverksamheten i Lunden.

Posted in Göta Lejon, Gripen, Sjölejonet, Yggdrasil