För lägerdeltagare

Här hittar du den information som vi skickat ut med uttagningar till sommarläger 2024.

Allt är i PDF-format och öppnas i egna fönster.

Läger-PM

Utrustningslista sommarläger

Svarsblankett för sommarläger

Kolla också gärna vad som gäller för ledighet, mobiltelefoner och särskild mat. Det kan du läsa mer om i våra Riktlinjer.