Gripens fredagar

Från och med i höst kortar vi ned det officiella öppethållandet på fredagar till 18 – 20.

Det betyder alltså att det inte är säkert att vi har öppet längre än till kl 20, men säkerligen kommer det ändå att vara öppet längre ibland.

Posted in Gripen