Klubbarnas årsstämmor

Ej aktuell sida!

Nu har alla klubbar utom Sjölejonet haft sina ordinarie årsstämmor.
Sjölejonets årsstämma är 16 maj.

Alla medlemmar som betalat medlemsavgift för 2019 har rösträtt på årsstämman. För nya medlemmar gäller också att man måste ha varit medlem i minst 4 veckor före stämman. För Pularklubben gäller att man i stället skall ha varit med aktivt i arbetet på hus och båtar under 2018 och/eller 2019.

Om du vill lägga en motion (förslag) till årsstämman så måste du skriva till styrelsen så att den har förslaget senast tre veckor före stämman. Skicka det i klubbens namn under adress c/o Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Lundgatan 1, 416 61 Göteborg – eller lägg det i förslagslådan i klubblokalen.

Vid årsstämman väljs bl a styrelse, alltså de som skall leda klubben det närmaste året. Är du själv intresserad av att vara med i styrelsen, eller om du har förslag på någon som du tycker skall vara med, så hör gärna av dig till klubbens valberedning. Det är personer som fått i uppdrag att komma med ett förslag till ny styrelse. Enklast gör du det genom vårt kontaktformulär. Kom bara ihåg att skriva vilken klubb det gäller så ser vi till att rätt valberedning får förslaget. Självklart kan du också lämna ditt förslag direkt på stämman, men sannolikheten att det går igenom är större om du har valberedningen med dig.

Kolla under menyn Klubbar när din klubb har sin årsstämma.
Uppgift om tid och plats förs in där så fort det är bestämt.