Våren i Bovik

På denna sida hittar du uppgifter om vårens verksamhet vid Boviks Seglarskola.
Ännu saknas detaljerad information om de olika aktiviteterna, men det kommer så snart som möjligt.
Men börja gärna att planera din vår redan nu!
För ledare och instruktörer finns det fler aktiviteter som du hittar här.

Jobbardagar 18 mars, 1 och 22 april samt 18 maj

Mer information om jobbardagarna kommer.

Brädspelsläger 24 – 26 mars

Mer information om detta läger kommer.

Vårläger 17 – 21 maj

Mer information om detta läger kommer.

Familjehelg 26 – 28 maj

Mer information om denna helg kommer.