Lägerstipendium

Du vet väl att du kan få stipendium från
Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond
för att vara med på läger vid Boviks Seglarskola?

Visst har vi låga lägeravgifter jämfört med många andra seglarläger. Men för en del familjer är det kanske ändå svårt att klara dessa avgifter, inte minst om det är flera barn som skall med på läger.

Vi har ett avtal med denna stiftelse som innebär att 10 elever kan få stipendium som täcker upp till halva avgiften. Så kolla deras hemsida och sök gärna stipendium.
För ekonomin får självklart inte vara ett hinder för att vara med på läger!

Här är länk till stiftelsens hemsida.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Har du frågor kring detta stipendium så hör av dig till Janne.