Lägertelefonen ur funktion

Frågan är egentligen om detta är en nyhet. De tre senaste åren, 2016, 2017 och 2018, har vi haft problem med telefonen till Boviks Seglarskola i början av sommaren. Ja, 2018 hade vi bara fungerande telefon i nio (9) dagar under sommaren.

Nu är det problem igen. Vid jobbardagen i mars upptäckte vi att telefonen inte fungerade och felanmälde då. Vi har fått flera datum från Telia om när den senast skall vara lagad, senaste besked är 5 juni. Vi hoppas självklart att den börjar fungera då, men just nu känns det lite osäkert om vårt telefonnummer, 031-96 16 47, kommer att fungera när sommarens läger börjar.

Samtidigt har vi beställt fiber fram till lägeranläggningen. Så fort detta är klart så kommer vi att byta till telefon via just fiber.

Posted in Nyheter