Medlemsavgiften 2023

Väldigt många har redan betalat medlemsavgiften för 2023 – det tackar vi för. Det blir helt enkelt enklare för oss.

Nästa vecka kommer vi att skicka ut påminnelse via mail till er som inte har betalat ännu.

Självklart är det viktigt att alla aktiva betalar, men vi hopps också att alla andra fortsätter som medlemmar. Det är ingen hög medlemsavgift som vi har i våra klubbar, men för klubbarna är det viktigt att ha många medlemmar.

Vet du inte om du har betalat så skicka ett mail till Janne.
Du kan också logga in på MyClub med din mail-adress. Där kan du bland annat se om du har några obetalda fakturor.
Och har du inget konto så skaffar du ett.

Posted in Nyheter