Påminnelse om medlemsavgift

Nu skickar vi påminnelse om medlemsavgiften 2018 via brev. Ännu är hanteringen av medlemsavgifter och påminnelser manuell, så det kan därför bli en del fel. I dagsläget är medlemsavgifter som kommit till oss senast 28 november registrerade. Får du ett brev med påminnelse så tänk gärna på detta:

- Kolla att det stämmer att du inte betalat – är det fel så hör av dig till Janne.
- Även om du inte är aktiv just nu, ditt stöd som medlem betyder mycket för oss!
- Men, om du inte vill vara kvar som medlem, gör inget så upphör medlemskapet vid årsskiftet.

Posted in Nyheter