Tider, priser och åldrar 2023

Vi har läger för olika kategorier och åldrar, samtliga öppna för både pojkar och flickor. Här kan du se vad det kostar, vilka perioder som gäller samt vilka åldrar lägren är till för.

Många anmälningar har kommit in nu och läger a) och b) är redan fulltecknade.
Bokningsläget är senast uppdaterat 24 maj.

a)  19/6 –  2/7      Fortsättningsläger 2 veckor
4 400 kr               Födda 2008 – 2012
Fulltecknat – nya anmälningar avser kö-plats.

b)  19/6 –  7/7      Fortsättningsläger 3 veckor
5 500 kr               Födda 2008 – 2012
Fulltecknat – nya anmälningar avser kö-plats.

c)  2/7 –  7/7        Fortsättningsläger 3:e veckan  
3 200 kr               Födda 2008 – 2012
Platser kvar.

d)  8/7 – 15/7       Instruktörsläger
3 600 kr               Födda 2006 – 2008
Platser kvar.

f)  16/7 – 28/7      Nybörjar-/Fortsättningsäventyr
4 400 kr               Födda 2009 – 2012
Enstaka platser kvar.

g)  30/7 –  5/8      Äventyrsläger 1 vecka, ”Styrbord”
3 400 kr               Födda 2010 – 2013
Enstaka platser kvar.

Flera läger i kombination kostar enligt följande:
Extra vecka vid flera läger: 2 200 kr per vecka extra.

Läger a) och b) börjar kl 18, läger c) börjar kl 15 och övriga läger börjar första dagen kl 12. Alla har samling på lägerplatsen i Bovik.
Läger a) och g) avslutas sista dagen kl 15, läger d) kl 14 och övriga läger kl 18 på samma plats.

För att verksamheten skall bli bra är det viktigt att alla kommer när lägret börjar och är med ända till dess slut. Behöver du vara borta någon tid från lägret måste du därför skriva det redan på anmälan.

I priset ingår mat och logi, olycksfallsförsäkring, båtar med helförsäkring, ledare m m. Alltså mycket för pengarna! Resan till och från lägret får du ordna själv, men behöver du hjälp med transport mellan färjeläget och lägerplatsen på Björkö så meddela det på anmälan så kan vi nog hjälpa till.

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond delar ut lägerstipendier.
Dessa täcker 50 % av lägeravgiften, men är maximerade till 2 000 kronor. De är i första hand till för ungdomar från familjer i Göteborg där föräldrarna av ekonomiska skäl inte har möjlighet att betala hela avgiften. Du hittar mer information om detta på stiftelsens hemsida.
Nu har tiden för ansökan om stipendium gått ut.
Det kan eventuellt gå att få stipendium ändå, men då måste du motivera varför din ansökan är sen.