Tider, priser och åldrar

Vi har läger för olika kategorier och åldrar, samtliga öppna för både pojkar och flickor. Här kan du se vad det kostar, vilka perioder som gäller samt vilka åldrar lägren är till för:

a)
21/6 –  4/7   Fortsättningsläger 2 veckor       Nytt datum:  1/7 – 16/7  
3 500:- kr     Födda 2006 – 2010

b)
21/6 –  9/7   Fortsättningsläger 3 veckor       Struket ur programmet
4 550:- kr     Födda 2006 – 2010

c)                                                                    Ny information:
4/7 –  9/7     Fortsättningsläger 3:e veckan   1/7 – 10/7  Forts.läger 1:a veckan
2 450:- kr     Födda 2006 – 2010                    2 200:- kr

d)
10/7 – 17/7   Instruktörsläger
2 750:- kr      Födda 2004 – 2006

e)
11/7 – 16/7   Äventyrsläger 1 vecka, Fören   Struket ur programmet
2 450:- kr     Födda 2010 – 2012

f)
17/7 – 23/7   Äventyrsläger 1 vecka, Styrbord
2 600:- kr      Födda 2008 – 2011

g)
25/7 –  6/8   Nybörjar-/Fortsättningsäventyr   Fulltecknat, anmälan till detta
3 500:- kr     Födda 2007 – 2010                    läger avser köplats i dagläget.

Flera läger i kombination kostar enligt följande:
Extra vecka vid flera läger: + 1 500:- per vecka extra

Läger a), b), f) och h) börjar kl 18, läger c) börjar kl 15 och Övriga läger börjar första dagen kl 12. Alla har samling på lägerplatsen i Bovik. Läger a) avslutas sista dagen kl 15, läger d) kl 13 och övriga läger kl 18 på samma plats.

För att verksamheten skall bli bra är det viktigt att alla kommer när lägret börjar och är med ända till dess slut. Behöver du vara borta någon tid från lägret måste du därför skriva det redan på anmälan.

I priset ingår mat och logi, olycksfallsförsäkring, båtar med helförsäkring, ledare m m. Alltså mycket för pengarna! Resan till och från lägret får du ordna själv, men behöver du hjälp med transport mellan färjeläget och lägerplatsen på Björkö så meddela det på anmälan så kan vi nog hjälpa till.

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond delar ut lägerstipendier. Dessa täcker 50 % av lägeravgiften, men är maximerade till 2 000 kronor. De är i första hand till för ungdomar från familjer i Göteborg där föräldrarna av ekonomiska skäl inte har möjlighet att betala hela avgiften. Du hittar mer information om detta på stiftelsens hemsida.
Observera att ansökan om stipendium skall vara inne före 30 april. Söker du innan du fått besked om plats hos oss så uppge det läger vid Boviks Seglarskola som du söker till i första hand.