Vårlägret inställt

Tyvärr måste vi ställa in Vårlägret 5 – 9 juni p g a ledarbrist.

Posted in Nyheter