Årsstämma 20 maj

OBS – ej aktuell sida.

Välkomna till ordinarie årsstämma

med Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Västra Distriktet

torsdagen den 20 maj kl 18.00

Mötet kommer att ske digitalt pga Corona situationen som vi har just nu.

Länk till mötet: Google meet

Vid årsstämman så kommer vi bl a att välja styrelse för det kommande året – alltså de som beslutar om läger m m.

Är du själv intresserad av att vara med i den styrelse som väljs då så hör gärna av dig till valberedningen. Samma gäller om du har förslag på någon. Självklart får du också ta upp ditt förslag direkt på stämman.

Till stämman är alla medlemmar välkomna att föra fram sina synpunkter. Däremot är det bara de ombud som valts vid klubbarnas årsstämmor som har rösträtt.

Proposition: Styrelsen har en proposition (förslag) om att ta ett lån på våra fastigheter för att finansiera större renoveringar ute på lägeranläggningen på Björkö. Bl a handlar det om att renovera fasader på Dicksonska och Wärdshuset, köpa nya bryggor samt få renoverat Arresten helt. För att kunna ta ett lån på våra fastigheter behövs ett årsmötesbeslut. Mer information om styrelsens förslag runt detta kommer att finnas tillgängliga tillsamans med övriga handlingar enligt nedan.

De handlingar som kommer att behandlas på årsstämman kommer att finnas tillgängliga här senast 1 vecka innan mötet. Följande handlingar kommer att finnas tillgänliga här:

Har ni frågor eller funderingar runt årsstämman så hör av er via mail till styrelsen.

Välkomna och gör era röster hörda!