Detta gäller för sommarläger 2024

Trissar

Tänk dig att få segla, bada, leka, tävla. Detta och mycket mer får du vara med om då vi för 52:a sommaren i följd anordnar läger på Björkö i Göteborgs Norra Skärgård. Vi har små, mysiga läger med högst 20 deltagare. Varje läger har flera vuxna ledare med lång erfarenhet från lägerledning samt ett antal instruktörer som är minst 15 år och utbildade hos oss. Vi seglar mest Trissjolle och C55. All segling följs av våra följebåtar.
Förutom vad som redan nämnts får du lära dig sjövett, seglingsteori, navigation, knopar m m. Dessutom får du hjälpa till med de sysslor som finns på lägret, något som är både nyttigt och roligt.
Våra läger passar alla. Både dig som seglat förut och som redan vet hur roligt det är och dig som aldrig suttit i en båt förut och nu skall testa för första gången.

SIMKUNNIGHET

För din egen säkerhet är det mycket viktigt att du kan simma, dessutom får du inte vara rädd för att komma under vattnet. Vi har därför krav på att du skall kunna simma minst 100 m. Simkunnigheten skall intygas på anmälan – kom ihåg detta!

ANMÄLAN

Enklast anmäler du dig med det formulär som du hittar under menyn Läger/Anmälan sommarläger här på hemsidan. Du kan också använda anmälningsblanketten som finns där. Skicka den till Christian Spinicchia, Tvärskedet 15 A, 415 71 Göteborg.
Samtidigt som du anmäler dig skall du betala anmälningsavgiften, 200 kronor, till plusgiro 24 21 86 – 5, Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Västra Distriktet. Anmälan är giltig när både anmälan och anmälningsavgiften kommit in till oss! Anmälningsavgiften får du tillbaka om du inte får plats på lägret.
Vi har planerad verksamhet från lägrets början till dess slut. Därför måste du uppge redan på anmälan om du har önskemål om att vara borta någon del av lägret!

FLERA LÄGER SAMMA SOMMAR

Du som vill vara med på ett av våra kortare läger, men tycker att det är för lite läger i sommar, kan välja att vara med på två läger. Det går alltså att välja ganska fritt så att du kan få en lägersommar så som du helst vill ha den. Vill du med på två läger så välj alternativet ”Flera läger” i formuläret eller markera båda dessa läger om du använder anmälningsblanketten. Om du kvalificerar dig för plats på båda så får du dessa platser. Om du endast kvalificerar dig för plats på ett av lägren får du plats på detta läger om du inte skrivit annat önskemål på anmälan.

ARBETSDAGAR

För att kunna genomföra lägren är det en hel del arbeten på båtar och hus som måste göras. Vår verksamhet bygger på att alla ställer upp och hjälper till med det de kan och våra låga lägeravgifter är anpassade till detta. Vi räknar därför med att alla försöker hjälpa till med vårens arbete! Det ökar också dina chanser att komma med på lägren.
Vårens tre arbetsdagar är fastställda till lördagarna 23 mars och 13 april samt torsdagen 9 maj. Dessa dagar träffas vi på lägerplatsen kl. 11:00. Färjan går från Lilla Varholmen kl. 10:40. Om du åker buss och behöver skjuts från färjeläget på Björkösidan så hör av dig via mail till styrelsen så hjälper vi till med det. Ta med arbetskläder, god arbetslust och gärna föräldrar. Vi bjuder på enklare lunch. Arbetet avslutas omkring kl 16. Vid mycket dåligt väder kan en arbetsdag bli inställd eller flyttad. Kolla vår hemsida om du är osäker. Ingen föranmälan till arbetsdagarna.
Du som deltar vid arbetsdagarna får rabatt på resterande lägeravgift. Rätten till rabatt är indelad i två perioder, hösten 2023 och våren 2024. Har du varit med på minst en hel arbetsdag under en period får du 400 kronor i rabatt för den perioden. Rabatten är alltså högst 400 kronor per period och totalt kan den bli 800 kronor.

UTTAGNING

Uttagningen genomförs i början av april. Vid giltig anmälan (både anmälan och anmälningsavgift) senast 31 mars gäller förtur för dig som deltagit flitigt på arbetsdagar och/eller aktivt deltar i vår klubbverksamhet. Om du anmält dig senast detta datum får du besked under mitten av april om du kommit med på läger. Vissa år har intresset för våra läger varit så stort att det krävts minst en arbetsdag för att få plats på de mest populära lägren. Det är alltså viktigt att delta i våra arbetsdagar för dig som vill kunna välja läger.
Vid anmälan efter 31 mars fördelas resterande platser efter den ordning anmälan (och anmälningsavgiften) kommit in. Uttagningen kan inte överklagas.

ÅTERBUD – SJUKDOM

Anmälningsavgiften återbetalas bara om vi inte kan bereda dig plats på lägret. Om du lämnar återbud måste du betala en viss återbudsavgift som främst är till för att täcka våra kostnader. Följande avgifter gäller:
Återbud senast 30 april: 200:- (= anmälningsavgiften).
1 maj – 15 dagar före lägrets början: 400:-.
14 – 3 dagar före lägrets början: 200:- + hälften av resterande avgift.
Senare (eller ej lämnat) återbud: Hela avgiften.
Vid återbud på grund av sjukdom behöver du endast betala anmälningsavgiften.
Om du tvingas vara borta från lägret i minst fyra dagar på grund av sjukdom får du tillbaka lägeravgiften för denna tid. För att få tillbaka pengar vid sjukdom krävs att det styrks med läkarintyg.
Om du har någon sjukdom som du har medicin för eller som kan ge symptom som ledarna måste ge akt på så måste du meddela detta redan på anmälan!

MEDLEMSAVGIFT

För att var med på läger måste du vara medlem i någon av våra klubbar. Om du inte redan är medlem så betalar du medlemsavgiften, 100 kronor, till klubben Gripen. Den kan betalas samtidigt med anmälningsavgiften eller vid något senare tillfälle, dock senast då resterande lägeravgift betalas.

FÖRBEHÅLL – VILLKOR

Vår målsättning är att alltid genomföra planerad verksamhet, men om vi ändå skulle tvingas ställa in något läger kan vi endast ersätta berörda deltagare genom återbetalning av erlagda anmälnings- och lägeravgifter.
Om du av någon anledning vill ställa villkor för att din anmälan skall gälla så måste det klart framgå på anmälan att det är ett villkor. Det kan t ex gälla att någon speciell kamrat också skall bli uttagen till samma läger. Kan dina krav inte uppfyllas får du i så fall ingen plats men däremot får du tillbaka anmälningsavgiften. Tänk på att villkor kan minska chansen att få plats på lägret!

SÄRSKILD MAT

Har du krav eller önskemål om särskild mat måste du skriva det på anmälan. Gäller det någon enstaka maträtt du inte tål kan vi ordna något annat. Om du däremot måste ha speciell mat vid de flesta av måltiderna kommer vi att kontakta dig när vi fått din anmälan för att se om det går att ordna på något sätt.

UPPLYSNINGAR

Vi har här försökt berätta det mesta som du skall behöva veta för att anmäla dig. Ytterligare information hittar du också bland våra riktlinjer.
Om det är något mer du vill veta så kan du använda vårt kontaktformulär på hemsidan.
Vill du bli uppringd så ange det och telefonnummer på kontaktformuläret så försöker vi ringa upp.

PS
Hittar du fel eller oklarheter i denna information så hör gärna av dig. Det är viktigt så att vi kan rätta till om något har blivit fel. Skicka i så fall ett mail till Janne.