Sjölejonet

Detta är klubben för de yngsta (7-12 år).

Just nu har klubben ingen egen verksamhet, men du är i stället välkommen till Gripentisdagar kl 18 – 20.

Plats: Vår lokal ligger i Lunden på hörnet S:t Pauligatan 27 / Lundgatan 1.
Kom till Gripen och testa du också! Ingen föranmälan behövs!

Sjölejonet är också en bra klubb för dig som kanske inte är aktiv i klubbverksamheten eller Boviks Seglarskola just nu, men ändå vill ha fortlöpande information om verksamheten.

Kontaktperson: Ordförande Thobias Sandberg

Nytt medlemskap anmäls enklast via formulär – använd gärna ett av dessa:
Ny medlem under 18 år
Ny myndig medlem

Om du i stället vill kan du sätta in 25:-/50:- på Plusgiro 24 21 86 – 5 och skriva namn, adress, telefon, födelsetid och att du vill bli medlem i Sjölejonet.

Medlemsavgiften

Följande avgifter gäller:
Juniormedlem: 25 kronor (t o m det år du fyller 25)
Och för dig som redan fyllt 25 år:
Seniorledare:    25 kronor
Seniormedlem: 50 kronor
Stödmedlem:    50 kronor

VIKTIGT FÖR SJÖLEJONET!

I dagsläget har Sjölejonet ingen egen verksamhet i klubblokalen. Men alla är i stället välkomna till Gripens verksamhet på tisdagar kl 18 - 20.
VIKTIGT
Klubbarna i den nya lokalen är nu i full gång för hösten. Läs gärna vad som gäller för just din klubb.
Sommarens läger vid Boviks Seglarskola är genomförda. Information om höstens verksamhet finns här på hemsidan.