Allmän information

Pulingar 1Trissar med spinnaker

LÄGER
Ungdomsförbundet har seglarläger i Göteborgs och Stockholms skärgårdar. Lägren i Stockholms skärgård administreras av Förbundets kansli i Stockholm (tel 08-611 86 72). Förutom vanliga seglarläger finns där kombinerat konfirmations-/seglarläger samt seglarläger speciellt anpassade för ungdomar med astmatiska och allergiska besvär.

BOVIKS SEGLARSKOLA
På Björkö i Göteborgs Norra Skärgård ligger Boviks Seglarskola. Där bedrivs läger i Västra Distriktets regi sedan 1973. Det är ett ganska litet läger som ligger fint och skyddat i Bovik på Björkös nordöstra del. Lägeranläggningen består av två boningshus som ledare, ungdomar och föräldrar rustat upp tillsammans. Dessutom har vi en lagerbyggnad, en dusch- och bastubyggnad samt ytterligare en byggnad som kan användas både som bostad och för olika aktiviteter. På lägren tar vi emot upp till 20 deltagare (pulingar), antalet varierar beroende på lägertyp.

LÅGA AVGIFTER
Hela verksamheten vid Boviks Seglarskola bygger på att alla hjälps åt att underhålla både båtar och lägeranläggning. Detta gör att vi i stället kan hålla mycket låga avgifter och vi har dessutom samarbete med Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond som erbjuder behovsprövade stipendier till ungdomar från familjer med svag ekonomi. Avgifternas storlek är alltså inte hinder för någon att komma med på våra läger. De som hjälper till med båtar och anläggning har också viss rabatt på lägeravgiften. De har också förtur till lägren och det behövs ofta närvaro på en eller två jobbardagar för att få plats på de mest populära lägren. Om du bor så långt från Göteborg att du inte har möjlighet att hjälpa till på lägeranläggningen ett par gånger under vår och höst kan du i stället välja Förbundets läger i Stockholms Skärgård.

SOMMARPROGRAM
Sommarens program finns nu här på hemsidan.

VIKTIGT
De flesta klubbar gör nu uppehåll i ordinarie verksamhet för sommaren. På respektive klubbs sida kan du se vad som gäller.
Sommarens läger vid Boviks Seglarskola är fulltecknade, men det går att sätta upp sig på kö-plats. Läs mer under menyn Läger.
NYHETER