Husgruppen

Utan tvekan är det denna grupp som har mest att sköta. Gruppen ansvarar för både byggnader och markanläggning vid Boviks Seglarskola. Bland gruppens uppgifter kan nämnas:

  • Se till att nödvändigt underhåll görs på samtliga byggnader varje år.
  • Planera större renoveringar.
  • Se till att material kommer ut till lägergården för de arbeten gruppen planerat.
  • Ta emot idéer och förslag till förbättringar samt föreslå styrelsen sådana som bör genomföras.
  • Göra budget avseende löpande underhåll och förbättringsarbeten på samtliga byggnader.

Vår lägeranläggning
Lägeranläggningen består av två stora boningshus, en stor förrådsbyggnad, en före detta arrest, ett hus med dusch och bastu samt ett mindre skjul. Det är alltid några projekt på gång, både rent underhåll och projekt som avser förändringar och förbättringar.
Läs gärna mer om lägeranläggningen.

Nyligen genomförda projektNya köket
Under senaste år har ett stort antal fönster bytts ut på både Wärdshuset och Dicksonska. Hösten/vintern/våren 2013/2014 gjorde vi en totalrenovering av köket i Dicksonska. Det blev mycket lyckat och köket uppfyller alla krav för livsmedelshantering. Nya avlopp anlades vid bastu och arrest våren 2014. Detta jobb lejdes ut på totalentreprenad.

Pågående projekt
Flera projekt pågår just nu:
– Byte och renovering av fönster. Det mesta är klart nu.
– Färdigställa inredningen i arresten.
– Utvändig målning av Wärdshuset och Dicksonska.
– Fortsatt bättring av slip och brygga.

Kommande projekt
Det är en hel del projekt vi hoppas kunna genomföra under 2016. Bland dessa kan några större projekt nämnas:
– Renovering av farstun (köksingången) på Wärdshuset – med väggfast städskåp.
– Uppfräschning av dagrummet “Kajutan” i Wärdshuset.
– Upprustning av diskrummet med bl a ny storköksdiskmaskin.

Föräldraprojekt
På våra jobbardagar har kommit en del önskemål från föräldrar att få hålla i något mindre projekt. Här är projekt som vi hoppas några föräldrar vill genomföra:
– Ansvara för madrasser, kuddar och överkast (inventera, tvätta och rapportera till styrelsen
vad som behöver kompletteras)
– Ansvara för gardiner (ta ner, tvätta, sätta upp, sy nya)
– Ansvara för köksredskap (inventera, föreslå och göra inköp)
Är det något av detta du vill veta mer om så hör av dig till Styrelsen.

Medlemmar i gruppen
Vi är åtta personer i gruppen. Någon mer hade kanske varit bra. Det är mycket att göra med både planering och att praktiskt se till att allt material som behövs finns på plats. Hör av dig om du är intresserad så berättar vi mer om vad det innebär att vara med i gruppen.

Vill du kontakta gruppen så maila Magnus Karlsson som är sammankallande.

VIKTIGT
Kolla på respektive klubbs sida vad som gäller för verksamheten i sommar.

Programmet för sommarens lägerverksamhet finns under menyn Läger.
Ännu finns det några platser kvar.
Anmäl dig nu, innan det är för sent!
NYHETER