Policy & Styrdokument

På denna sida hittar du föreningens Policy & Styrdokument.

Vår förening är uppbyggd och drivs av ideellt arbete. Vi arbetar för gemenskap, trygghet och kamratskap. För oss är det viktigt att barn och ungdomar utvecklas i sitt seglande och i andra intressen. Hur vuxna och ledare agerar är en viktig del i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha gemensamma styrdokument där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

Dokumenten är lagrade som PDF-dokument och öppnas i egna fönster.

Är det något du saknar här eller något du har synpunkter på så hör gärna av dig till styrelsen. Enklast gör du det med ett meddelande via vårt kontaktformulär.

Alkohol- & Drogpolicy– Vi har här sammanställt en policy med gemensamma regler för medlemmar, ledare, föräldrar och ungdomar upp till 18 år.

Likabehandlingsplan– Vi har här sammanställt en plan för att främja likabehandling och för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.