Medlemsregister

Behandling av personuppgifter – länkar för att komplettera personuppgifter finns längst ned på sidan

För att kunna administrera föreningen (Västra Distriktet och våra klubbar), söka olika bidrag, teckna försäkringar m.m. kommer föreningen att behandla följande personuppgifter om dig:
Namn, personnummer (med eller utan de fyra sista siffrorna), adress, e-postadress och telefonnummer. Vi lagrar också uppgifter om närvaro som behövs för att söka bidrag samt sådana uppgifter som lämnats till oss i samband med anmälan till läger. Dessutom lagrar vi uppgift om “kompetenser” som t ex seglingscertifikat, godkänd som instruktör m m. Däremot lagrar vi inga subjektiva omdömen.

Datainspektionen beslutade 2018 att Göteborgs Stad inte får kräva fullständigt personnummer. Det är också – sedan tidigare – helt frivilligt att uppge de fyra sista siffrorna i personnumret. Så är det också fortsatt i alla våra klubbar.

Nu (2023) har Göteborgs Stad åter krävt fullständigt personnummer för att ge bidrag. Den nya myndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, har meddelat oss att de i dagsläget inte kommer att följa upp Datainspektionens tidigare beslut när det gäller Göteborgs Stads nya krav på fullständigt personnummer.
Därför kommer klubbarna Göta Lejon och Gripen att lagra fullständigt personnummer för dem som gett sitt medgivande att skicka dessa uppgifter till Göteborgs Stad i samband med ansökan om bidrag.
Dessa klubbar kommer också att skicka in dessa uppgifter för dem som gett sitt medgivande.
Läs mer om detta på respektive klubbs sida.

Behandlingen av personuppgifter sker endast utifrån angivet syfte. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte vill eller har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningen här.

Vi lämnar inte ut de uppgifter vi lagrar till någon – förutom till dig själv eller dina kontaktpersoner. Däremot har självklart lägerledningar och ledare i övrigt tillgång till de uppgifter de behöver för att ordna en trygg verksamhet för dig.
Ett undantag är då för klubbarna Göta Lejon och Gripen och då för dem som lämnat sitt medgivande till att uppgifter skickas till Göteborgs Stad i samband med ansökan om bidrag.

Du kan få besked om vilka personuppgifter om dig som vi lagrar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig eller begära att de raderas. Kontakta oss i så fall här.

Mer information om Dataskyddsförordningen (GDPR) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Personuppgiftsansvarig för föreningen är dess styrelse som du kontaktar här.

Lämna medgivande om att föreningen får lagra personuppgifter – samt komplettera kontaktuppgifter

Om du inte redan gett medgivande att föreningen får lagra dina personuppgifter kan du göra det nu. Då kan du samtidigt komplettera dina kontaktuppgifter så att du alltid nås av viktig information. För omyndig person skall medgivandet ges av målsman. Formulär för detta hittar du här. Vill du också ge medgivande till att Göta Lejon och/eller Gripen använder dina uppgifter för att söka bidrag från Göteborgs Stad så gör du det i stället på respektive klubbs sida.

Medlem under 18 år – medgivande ges av målsman.

Myndig medlem.