Medlemsregister

Behandling av personuppgifter – länkar för att komplettera personuppgifter finns längst ned på sidan

För att kunna administrera föreningen (Västra Distriktet och våra klubbar), söka olika bidrag, teckna försäkringar m.m. kommer föreningen att behandla följande personuppgifter om dig:
Namn, personnummer (med eller utan de fyra sista siffrorna), adress, e-postadress och telefonnummer. Fullständigt personnummer kommer endast att användas i syfte att söka bidrag från Göteborgs Stad, som ställer krav på detta från och med 2017. Behandlingen av personuppgifter kommer endast att ske utifrån angivet syfte. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte vill eller har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningen här. Om det bara är de fyra sista siffrorna i personnumret du inte vill att vi lagrar – eller du inte har ett svenskt personnummer har vi formulär också för det.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Personuppgiftsansvarig för föreningen är dess styrelse som du kontaktar här.

Lämna medgivande om att föreningen får lagra personuppgifter – samt komplettera kontaktuppgifter

Om du inte redan gett medgivande om att föreningen får lagra dina personuppgifter kan du göra det nu. Då kan du samtidigt komplettera dina kontaktuppgifter så att du alltid nås av viktig information. För omyndig person skall medgivandet ges av målsman. Formulär för detta hittar du här:

Medlem för vilken vi får lagra fullständigt personnummer:

Medlem under 18 år - medgivande ges av målsman.

Myndig medlem.

Medlem som inte vill att vi lagrar fullständigt personnummer eller som inte har svenskt personnummer:

Formulär för alla som inte vill eller kan ge oss fullständigt personnummer.