Läger i vår

Nu kan du anmäla dig till vårens läger:

Påskläger 29 mars – 1 april

Vårläger 9 – 13 maj

Läs mer här!

Postat i Nyheter

Extra Distriktsstämma

Måndagen den 26 februari kommer Västra Distriktet att ha en extra distriktsstämma för att besluta om

  • Nya stadgar för distriktet
  • Normalstadgar för distriktets klubbar

Läs mer här.

Postat i Nyheter

Utskick via mail

De flesta utskick till våra medlemmar kommer numera via vårt medlemsregister i MyClub. Vi har fått veta att dessa mail ibland kan fångas upp av spam-filtret och därför hamnar bland spräpposten.
Om du vill försäkra dig om att de skall komma fram bör du lägga till domänen @mailer.myclub.se som en betrodd domän.

Om du inte får några medlemsutskick denna väg, men vill ha dem i framtiden så går du in på denna sida och använder en av länkarna där för att komplettera dina uppgifter med bl a mail-adress.

Postat i Nyheter

Sommarprogrammet klart

Nu finns sommarprogrammet för Boviks Seglarskola här på hemsidan, och det går alltså att anmäla sig till sommarens läger nu.

Nytt för i år är att det går att anmäla sig med ett formulär och du behöver alltså inte fylla i någon anmälningsblankett.
Läs mer under menyn Läger.

Det kan säkert ha insmugit sig något fel eller någon oklarhet. Hittar du något sådant så maila gärna Janne.

Postat i Nyheter

Auktion 9 december

Lördagen den 9 december kl 12 har vi auktion på det som städats ut vid städdagen lördagen innan. Det är spel, figurer m m. Är du intresserad så kom dit. Betalning sker på plats kontant eller med Swish.

Läs mer på Facebook, där du också kan se bilder på det vi auktionerar ut. Eller bara kom dit och kolla.

OBS! Om du haft något utan ditt namn i lokalen så kan det finnas med i auktionen. I så fall är det viktigt att du själv kommer dit och kollar!

Postat i Nyheter

Styrelsens sida uppdaterad

I dag, 30 november, hade styrelsen för Västra Distriktet sitt sista sammanträde för i år. De viktigaste besluten finns sammanfattade på styrelsens sida.

Vi önskar redan nu alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Postat i Nyheter

Förbundsstämma 23 november

Förbundsstämma 23 november

Torsdagen den 23 november har Ungdomsförbundet Sveriges Flotta ordinarie förbundsstämma i Stockholm.

Årets stämma är väldigt viktig eftersom det finns ett förslag på helt nya stadgar. Förslaget har tagits fram under 2017. Det har varit ett omfattande jobb, men nu finns ett förslag som alla distrikt verkar överens om.

Samtidigt föreslås att lägren vid Vitsgarn tas över av Distrikt Öst och lägren vid Assö av Distrikt Roslagen. Boviks Seglarskola sköts som tidigare av Västra Distriktet, så där sker ingen förändring enligt förslaget.

Vid stämman sker också val av Förbundsstyrelse. Valberedningen har ett förslag som innebär att Distrikt Öst representeras av ordförande och två ledamöter, Distrikt Roslagen av en ledamot och Västra Distriktet av en ledamot. I detta förslag är Västra Distriktet klart underrepresenterat jämfört med övriga distrikt. Vi inom Västra Distriktets styrelse bedömer detta som mindre viktigt vid årets stämma än att vi får stadgar som fungerar för oss.

Om de nya stadgarna antas så är förslaget att de gäller fr o m 2018-01-01. I så fall skall distrikt och klubbar besluta om nya stadgar senast 2018-09-30. Vår tanke i Västra Distriktet är då att ha en extra distriktsstämma i början av nästa år för att besluta om stadgar för Västra Distriktet och om normalstadgar för våra klubbar. Vi återkommer med kallelse till denna extra stämma. Då kan våra klubbar ta ställning till nya stadgar vid sina ordinarie årsmöten. Fram tills distrikt och klubbar beslutat om nya stadgar gäller de stadgar vi har i dag.

Vid förbundsstämman de 23 november får alla medlemmar vara med. Så är du i Stockholm denna dag, kom gärna dit. För vår del är det de ombud som utsågs vid vår distriktsstämman i maj som har rösträtt, men alla andra medlemmar får vara med. Är du osäker på om du har rösträtt vid förbundsstämman så fråga mig, Janne.

Kallelse till förbundsstämman och övrig information hittar du på Förbundets hemsida.

 

 

Postat i Nyheter

Modellauktion 14 november

Nu blir det stor modellauktion tisdag 14 november!

Som du kanske redan sett så har vi sorterat ut ett stort antal modeller som ingen byggt på under en lång tid. De som haft namn på modellerna och vi har adress till har fått brev om att de bör hämta modellerna om de inte vill att de skall säljas på auktionen. Några har hämtat sina modeller, men vi har väldigt många kvar. De kommer nu att säljas på auktion tisdagen den 14 november med början kl 18:30. Alltså under Gripens och Sjölejonets ordinarie möte. Följande gäller för denna auktion:

  • Utgångspris för alla modeller är 1 krona.
  • Alla modeller kommer att ha ett max-pris (beroende på hur stor modellen är). Om flera är med upp till max-priset så lottar vi (slår tärning) om vem som får köpa.
  • Alla modeller är påbörjade. Förhoppningsvis finns alla delar kvar, men vi lämnar inga garantier. Så är du osäker, köp inte.
  • Tillgodo-pengar för köp av modeller kan användas för köp under auktionen.
  • I övrigt betalas modellerna kontant eller via Swish till 0705-58 17 61. Detta nummer kan också användas till att sätta in tillgodo-pengar.
  • Pengar som satts in i förväg via Swish betalas tillbaka efter auktionen endast om vi då har kontanter. I annat fall förs de över till tillgodo-pengar för köp av modeller.
  • Modeller som köps på auktionen skall tas hem samma dag. Vill någon senare ta tillbaka modellen för att bygga på klubben är det OK om man inte har andra projekt på gång samtidigt.

Är du en av dem som har en utplockad modell, men inte hämtat den ännu, så kan du hämta den senast denna tisdag kl 18.

Modeller

Postat i Nyheter

Björköafton inställd

Tyvärr tvingas vi ställa in årets Björköafton eftersom vi inte fått tillräckligt stort intresse för att hjälpa till. Vi i styrelsen har haft mycket att göra i höst med främst förslag på nya stadgar. Det försvarar inte att vi varit sena i planeringen av Björköafton, men det är ett av skälen. När vi gått ut och frågat om några kan hjälpa till inför årets Björköafton har vi tyvärr bara fått en handfull positiva svar. Varför det är så få vet vi inte, men tyvärr är det för få för att vi skall kunna genomföra Björköafton i år.

Vi räknar med att skicka certifikat med post innan årsskiftet. Förmodligen kan vi också erbjuda en bild-DVD till försäljning, vi återkommer om detta.

Styrelsen kommer att behandla och analysera frågan om varför bl a intresset för att hjälpa till med Björköafton är så lågt. Vi vill gärna ha hjälp med detta arbete, så är du intresserad så hör av dig via vårt kontaktformulär. Då återkommer vi i frågan senare i höst eller vinter.

Postat i Nyheter

Styrelsens sida uppdaterad

Nu är styrelsens sida uppdaterad efter sammanträdet 5 oktober.

Har du frågor eller synpunkter så hör gärna av dig via vårt kontaktformulär.

Postat i Nyheter