Medlemsavgifter

Några av våra klubbar har beslutat att införa differentierade medlemsavgifter. Orsaken till detta är helt enkelt att de som är för gamla för att klubben skall få bidrag för dem från Göteborgs Stad skall bidra med sin del. För att ha samma begrepp i alla klubbar som infört differentierade medlemsavgifter finns fyra olika kategorier:

(Junior)medlem

Alla medlemmar t o m det år de fyller 25 år.
Här kan vi ha en fortsatt låg medlemsavgift för dem som är bidragsberättigade.

Seniorledare

Aktiva ledare fr o m det år de fyller 26 år.
De som är aktiva ledare kan på så sätt få en fortsatt låg medlemsavgift om klubben bedömer det motiverat.

Seniormedlem

Aktiva medlemmar som inte är aktiva som ledare fr o m det år de fyller 26 år.
De flesta i denna ålder bör kunna betala lite mer för att få tillgång till verksamheten.

Stödmedlem

Ej aktiva medlemmar fr o m det år de fyller 26 år.
På så sätt kan klubben få in lite extra pengar utan att behöva höja denna avgift till samma som för seniormedlemmar.

VIKTIGT
Några klubbar på Lundgatan 1 tar nu paus inför sommaren. Kolla under menyn Klubbar vad som gäller för just din klubb.
Men det är fortsatt öppet både onsdagar och lördagar.
Sommarens läger är i full gång, men ännu finns det några platser kvar på läger vid Boviks Seglarskola i slutet av sommaren.
Kolla under menyn Läger - och anmäl dig nu om du vill ha en av dessa platser