Medlemsavgifter

För vilken tid gäller avgiften?

Alla våra klubbar har en medlemsavgift som gäller kalenderår. När du betalar gäller den alltså till årets slut.
För nya medlemmar som börjat under november eller december gäller medlemsavgiften även följande kalenderår.

Differentierade medlemsavgifter

Några av våra klubbar har beslutat att införa differentierade medlemsavgifter. Orsaken till detta är helt enkelt att de som är för gamla för att klubben skall få bidrag för dem från Göteborgs Stad skall bidra med sin del. För att ha samma begrepp i alla klubbar som infört differentierade medlemsavgifter finns fyra olika kategorier:

(Junior)medlem

Alla medlemmar t o m det år de fyller 25 år.
Här kan vi ha en fortsatt låg medlemsavgift för dem som är bidragsberättigade.

Seniorledare

Aktiva ledare fr o m det år de fyller 26 år.
De som är aktiva ledare kan på så sätt få en fortsatt låg medlemsavgift om klubben bedömer det motiverat.

Seniormedlem

Aktiva medlemmar fr o m det år de fyller 26 år.
De flesta i denna ålder bör kunna betala lite mer för att få tillgång till verksamheten.
Undantag från detta kan vara om klubben beslutat om lägre avgift för seniorledare.

Stödmedlem

Ej aktiva medlemmar fr o m det år de fyller 26 år.
På så sätt kan klubben få in lite extra pengar utan att behöva höja denna avgift till samma som för seniormedlemmar.

Har du frågor

Om du har frågor kring medlemsavgiften, t ex om du har betalat, så skicka ett mail till Janne som administrerar klubbarnas medlemsavgifter.

VIKTIGT
Kolla på respektive klubbs sida vad som gäller för verksamheten i sommar.

Programmet för sommarens lägerverksamhet finns under menyn Läger.
Ännu finns det några platser kvar.
Anmäl dig nu, innan det är för sent!
NYHETER