Medlemsavgifter

Några av våra klubbar har beslutat att införa differentierade medlemsavgifter. Orsaken till detta är helt enkelt att de som är för gamla för att klubben skall få bidrag för dem från Göteborgs Stad skall bidra med sin del. För att ha samma begrepp i alla klubbar som infört differentierade medlemsavgifter finns fyra olika kategorier:

(Junior)medlem

Alla medlemmar t o m det år de fyller 25 år.
Här kan vi ha en fortsatt låg medlemsavgift för dem som är bidragsberättigade.

Seniorledare

Aktiva ledare fr o m det år de fyller 26 år.
De som är aktiva ledare kan på så sätt få en fortsatt låg medlemsavgift om klubben bedömer det motiverat.

Seniormedlem

Aktiva medlemmar som inte är aktiva som ledare fr o m det år de fyller 26 år.
De flesta i denna ålder bör kunna betala lite mer för att få tillgång till verksamheten.

Stödmedlem

Ej aktiva medlemmar fr o m det år de fyller 26 år.
På så sätt kan klubben få in lite extra pengar utan att behöva höja denna avgift till samma som för seniormedlemmar.

VIKTIGT
Klubbarna på Lundgatan 1 är i full gång med sin ordinarie verksamhet för vårterminen. Läs gärna på din klubbs sida vad som gäller.
Sommarprogrammet för Boviks Seglarskola är klart. Allt hittar du under menyn Läger.