Segelbåtsgruppen

Gruppen sköter om våra segelbåtar, såväl vintertid som sommartid. Den ansvarar för att båtarna hålls i ett gott skick, att reparationer görs samt för inköp av nya båtar och prylar till de gamla.

Det är ett ganska omfattande område. I dagsläget har vi inte mindre än 14 segelbåtar att ta hand om. Och dessutom finns det några “projekt”, d v s gamla båtar som vi gärna vill rusta upp och få seglingsdugliga.

I dagsläget är det inte aktuellt att köpa in fler båtar, men har du förslag på någon ny båttyp du tycker vi skall testa så hör gärna av dig.

Mer om våra segelbåtar hittar du här.

Medlemmar i gruppen
I dag har gruppen väldigt få medlemmar. Fler behövs för att ta hand om det löpande arbetet. Men “projekten” blir det inte mycket tid över för. Är du intresserad av att ta tag i något av de projekt som nämns ovan så hör av dig. Och samma sak om du vill vara med i gruppen för att vara med och ansvara för det löpande arbetet.

Vill du kontakta gruppen så gör du det här.

VIKTIGT
Nu är klubbarnas verksamhet i lokalen på Lundgatan 1 i full gång. Läs mer om just din klubb under menyn Klubbar.
Sommarens sista läger vid Boviks Seglarskola är slut. Ännu en fantastisk lägersommar är genomförd.
Men nu finns höstens lägerprogram här på hemsidan. Läs mer under menyn Läger.