Lägeranläggningen

anläggningen


Vår lägeranläggning ligger i det lilla samhället Bovik på nordöstra delen av Bohus-Björkö. Här är skyddat för vindar och hamnen i Bovik är betydligt äldre än Björkös nuvarande hamn på öns västsida. Under sillperioden var det full kommers i Bovik och här bodde upp till 500 personer. Det fanns både sillsalterier och trankokerier. Nu återstår inte mycket av den gamla bebyggelsen, men ett av våra hus, det vi kallar Wärdshuset, är från denna tid. Nere vid hamnen finns nu fyra bostadshus. Två av dessa äger vi, de andra två är privata bostäder. Runt omkring finns ytterligare några hus, de flesta sommarstugor, men det mesta kring Bovik är obebyggt naturområde.

Yttersta ansvaret för att lägeranläggningen är i gott skick har Husgruppen.

Lite historik

1972 började vi hyra ett av husen, Wärdshuset, av dåvarande KA4 (Kustartilleriet). Huset var då i dåligt skick men har rustats upp av oss i omgångar. Hyran var symbolisk, men vi hade fullt underhållsansvar.

1982 utökades hyreskontraktet att gälla även Dicksonska och Officersmässen. Dessa hus var i något bättre skick när vi tillträdde, och även då gällde symbolisk hyra och underhållsansvar.

1992 blev vi uppsagda då försvaret nu behövde husen. Formella fel i uppsägningen gjorde dock att kontraktet förlängdes ytterligare två år. När dessa två år gått hade förhållandena för försvaret förändrats och man behövde inte längre några byggnader på norra Björkö.

1996 köpte vi Wärdshuset och Dicksonska av Fortifikationsverket till ett marknadsmässigt pris. Under de fyra år som gått sedan uppsägningen hade vi samlat pengar till detta köp från bland annat stiftelser, företag och enskilda personer. Insamlingen gav så gott resultat att vi klarade köpen utan lån.

2001 köpte vi även Ladan, Arresten, Bastun och Brandboden. Försvaret avvecklade då sina anläggningar på norra Björkö och dessa hus hade rivits om vi inte fått köpa dem. Även denna gång samlade vi in så mycket pengar att vi inte behövde låna till köpet.

Wärdshuset

wardshuset

Detta hus är enligt uppgift Öckerö kommuns äldsta hus. Får man tro det årtal som är målat ovanför ingången är det byggt 1786. Det har troligen varit värdshus under sillperioden. Kung Gustav III skall ha besökt huset då. Huset är timrat och klätt med träpanel. Under våren 2009 la vi nytt tak på huset och våren 2013 byttes en del av väggpanelen ut. Invändigt finns här två sovrum för lägerdeltagare på bottenplan. Där finns också ett dagrum och nyligen inrett tvättrum. På övervåningen finns tre sovrum för ledare samt utrymme för seglarkläder.

Dicksonska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Huset är troligen byggt i början av 1800-talet och sedan tillbyggt under första delen av 1900-talet. Ursprungliga delen är timrad och huset är klätt med träpanel. Här finns också en ny tillbyggnad med tvättrum och WC. Vad vi förstår har det använts som familjen Dicksons sommarresidens i många år.
På nedervåningen finns två sovrum för lägerdeltagare. Där finns också kök och matsal. 2013/2014 gjorde vi en totalrenovering av köket. I hallen finns vår marka och på övervåningen finns sovrum för ledare, dagrum samt expedition.

Ladan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Detta är en gammal ladugårdsbyggnad där stommen är timrad. Den används nu till förvaring av båtar, segel och windsurfingmateriel. Dessutom har den en reparationsverkstad så att reparationer av våra båtar kan ske under tak. Nostalgibaren, kanske Sveriges enda bar utan alkohol, har nu fått flytta. Kanske hamnar den till slut i Wärdshuset.


Bastun

bastun

Byggnaden med duschar och bastu har vi hyrt eller lånat av de militära myndigheterna tills vi köpte den 2001. Denna rustade vi upp för några år sedan och nu har själva duschrummet klinker på golv och kakel på alla väggar. 2014 anlades en ny avloppsanläggning bakom bastun.


Arresten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Denna byggnad har inretts med två rum. Dessutom finns en liten köksdel. Den har använts för diverse inomhusaktiviteter som biljard och sångaftnar. Dessutom har den hyrts ut vid några tillfällen och ledare som haft familj med under läger har kunnat låta familjen bo där. Nu är tanken att göra en mer omfattande renovering. Läs gärna mer här.


Brandboden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ett gammalt plåtgarage som tidigare använts till förvaring av brandredskap. Den hyrde vi några år innan vi köpte den och den används nu bl a till förvaring av bensin till våra motorer. Den ligger avskilt från bostadshusen och lämpar sig därför bra till detta ändamål.

VIKTIGT
Verksamheten i klubblokalen är i full gång för vårterminen.

Programmet för vårens och sommarens lägerverksamhet finns under menyn Läger.