Styrelsen

Välkommen till distriktsstyrelsens sida!

Styrelsen för Västra Distriktet arbetar mest med frågor som rör våra läger vid Boviks Seglarskola. Men den beslutar också om andra gemensamma saker som rör både klubbar och läger. Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma i maj eller juni varje år. Ordförande väljs på ett år, medan övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att olika personer sköter kontakter med olika arbetsgrupper och får då också förbereda dessa frågor inför styrelsens sammanträden. På denna sida hittar du styrelsens sammansättning, en sammanfattning av besluten vid senaste sammanträde samt uppgift om datum för kommande sammanträden.

Om du vill kontakta styrelsen via mail så använd vårt kontaktformulär. Är det någon särskild i styrelsen du vill ha kontakt med så skriv det först i ditt meddelande så ser vi till att det går till berörd person.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Jannice Ribberström
0707-27 34 14
Ledaraktiviteter, Klubbverksamheten

Vice ordförande
Sam Tornberg
Motorbåtar

Sekreterare
Cecilia Ekman
Segelbåtar, Jubilarer

Kassör
Christian Spinicchia
0708-49 64 80
Windsurfingprylar, Föreningsprylar

Ledamöter

Jonas Bjärnstedt

Magnus Karlsson
0707-89 65 62
Lägeranläggningen, Rollspelsledare

David Lindblom
031-24 49 18
Ledarutbildning, Bilder från verksamheten

Fredrik Lundberg

Emilia Mattila

Suppleanter

Björn Kype

Janne Otterström – också Distriktskonsulent
0705-58 17 61
Läger, Verksamheten i allmänhet, Rekrytering, Livbåten

Hannes Udén

Tomas Zeljko

Beslut vid senaste sammanträde:

Här är en sammanfattning av några av besluten vid styrelsens sammanträde den 1 november.

  • Nya Lundenhallen är klar nu och det kommer att bli officiell invigning 17 eller 18 december. Då får områdets föreningar visa upp sin verksamhet och vi kommer att försöka vara med då.
  • Vi har äntligen fått lov av vår hyresvärd att sätta upp en skylt ovanför ingången till vår klubblokal. Det kommer att bli en ljusskylt med gul bakgrund och svart text.
  • Två nya ledare får nycklar till klubblokalen för att kunna hjälpa till med Göta Lejons lördagsverksamhet.
  • Det finns nu två möjliga alternativ till verksamhet på skutorna Westvind och/eller Mathilda sommaren 2019. Det ena är ett traditionellt skutläger veckan efter midsommar ombord på Westvind, det andra är att vara med på Tall Ships Races 30 juni – 1 juli. Det ena utesluter egentligen inte det andra. Beslut om detta tas i januari. Har du synpunkter så hör gärna av dig via vårt kontaktformulär.
  • Motorbåtsgruppen har fått en ny medlem, Hannes Udén.
  • Vi köper ytterligare fockar till Trissjollarna så att alla har nya fockar till nästa sommar.
  • Björköafton blir det 16 november. Några fler som bakar vore bra.

Kommande sammanträde:

  • 6 december

Är det något du vill att styrelsen skall ta upp vid dessa sammanträden så hör av dig. Enklast gör du det genom vårt kontaktformulär.

VIKTIGT
Klubbarnas verksamhet för höstterminen är i full gång. På respektive klubbs sida kan du se vad som gäller.
Sommarens läger vid Boviks Seglarskola är avslutade.
Men fredag 16 november blir det Björkö-afton då ledare, pulingar och föräldrar träffas. Boka denna kväll nu!
NYHETER