Styrelsen

Välkommen till distriktsstyrelsens sida!

Styrelsen för Västra Distriktet arbetar mest med frågor som rör våra läger vid Boviks Seglarskola. Men den beslutar också om andra gemensamma saker som rör både klubbar och läger. Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma i maj eller juni varje år. Ordförande väljs på ett år, medan övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att olika personer sköter kontakter med olika arbetsgrupper och får då också förbereda dessa frågor inför styrelsens sammanträden. På denna sida hittar du styrelsens sammansättning samt uppgift om datum för kommande sammanträden.

Om du vill kontakta styrelsen så använd vårt kontaktformulär. Är det någon särskild i styrelsen du vill ha kontakt med så skriv det först i ditt meddelande så ser vi till att det går till berörd person.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
David Lindblom
Ledarutbildning, Bilder från verksamheten

Vice ordförande
Björn Kype

Sekreterare
Tim Jannas
Livbåten

Kassör
Christian Spinicchia
0708-49 64 80
Windsurfingprylar, Föreningsprylar

Ledamöter

Magnus Karlsson
0707-89 65 62
Lägeranläggningen, Rollspelsledare

Jannice Ribberström
Ledaraktiviteter, Klubbverksamheten

Hannes Udén
Nycklar och larm i klubblokalen

Suppleanter

Joel Backlund
Medlemsutskick

Jonas Bjärnstedt

Ola Dahlqvist

Kommande sammanträden:

23 maj – årsstämma och konstituerande sammanträde

Har du tankar, förslag eller idéer så skriv till vår Förslagslåda.

VIKTIGT
Verksamheten i klubblokalen är i full gång för vårterminen.

Programmet för vårens och sommarens lägerverksamhet finns under menyn Läger.
NYHETER