Styrelsen

Välkommen till distriktsstyrelsens sida!

Styrelsen för Västra Distriktet arbetar mest med frågor som rör våra läger vid Boviks Seglarskola. Men den beslutar också om andra gemensamma saker som rör både klubbar och läger. Styrelsen väljs vid distriktsstämma (årsmöte) i april eller maj varje år. Ordförande väljs på ett år, medan övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att olika personer sköter kontakter med olika arbetsgrupper och får då också förbereda dessa frågor inför styrelsens sammanträden. På denna sida hittar du styrelsens sammansättning, en sammanfattning av besluten vid senaste sammanträde samt uppgift om datum för kommande sammanträden.

Om du vill kontakta styrelsen via mail så använd vårt kontaktformulär. Är det någon särskild i styrelsen du vill ha kontakt med så skriv det först i ditt meddelande så ser vi till att det går till berörd person.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Jannice Ribberström
0707-27 34 14
Ledaraktiviteter, Klubbverksamheten

Vice ordförande
Sam Tornberg
Motorbåtar

Sekreterare
Fredrik Lundberg

Kassör
Christian Spinicchia
0708-49 64 80
Windsurfingprylar, Föreningsprylar

Ledamöter

Cecilia Ekman
Segelbåtar, Jubilarer

Magnus Karlsson
0707-89 65 62
Lägeranläggningen, Rollspelsledare

David Lindblom
031-24 49 18
Ledarutbildning, Bilder från verksamheten

Emilia Mattila

Thobias Sandberg
Bryggor och slip

Suppleanter

Björn Kype

Madelen Kype

Hannes Udén

Tomas Zeljko

Distriktskonsulent (med närvarorätt)
Janne Otterström
0705-58 17 61
Läger, Verksamheten i allmänhet, Rekrytering, Livbåten

Beslut vid senaste sammanträde:

Här är en sammanfattning av några av besluten vid styrelsens sammanträde den 30 november:

  • Tyvärr ställdes Björköafton in i år. Vår tanke är nu att vi i stället har en Bovik Kick Off någon gång i vår. Mer info om detta kommer.
  • Vi beslutade att ha oförändrade avgifter för läger vid Boviks Seglarskola nästa år. Samtidigt delegerades det som vanligt till Kurschefsgruppen att besluta om vilka läger det blir – och när. Det kommer gruppen att besluta om i januari.
  • Nästa år kommer vi att testa anmälan till sommarläger genom ett formulär på webben. Samtidigt kommer det fortfarande att finnas möjlighet att anmäla sig med blankett som skickas med vanlig post.
  • Ungdomsförbundet Sveriges Flotta har beslutat om nya stadgar fr o m 2018. Då skall varje distrikt och klubb besluta om egna stadgar med utgångspunkt från beslutade normalstadgar. Vi kommer därför att ha en extra distriktsstämma torsdagen den 1 februari för att besluta om Stadgar för Västra Distriktet samt normalstadgar för våra klubbar. Så snart vi har förslag till dessa stadgar kommer de att presenteras på lämpligt sätt. Klubbarna kan sedan besluta om sina stadgar vid ordinarie årsmöten. Tills distrikt och klubbar beslutat om nya stadgar gäller Ungdomsförbundets gamla stadgar för dem.
  • Vi brukar ju be våra medlemmar om att ge ett bidrag till något viktigt projekt. 2018 gäller det projektet att få bättre vattentryck till och en mer energisnål varmvattenberedare i bastun.

Kommande sammanträden:

Datum för 2018 års första sammanträde är:

  • 1 februari – då har vi också en extra distriktsstämma för att besluta om nya stadgar

Är det något du vill att styrelsen skall ta upp vid detta sammanträde så hör av dig. Enklast gör du det genom vårt kontaktformulär.

VIKTIGT
Nu har vårterminens verksamhet på våra klubbar börjat. På respektive klubbs sida kan du se vad som gäller.
Programmet för sommarens läger vid Boviks Seglarskola är klart. Läs mer under menyn Läger.
NYHETER