Styrelsen

Välkommen till distriktsstyrelsens sida!

Styrelsen för Västra Distriktet arbetar mest med frågor som rör våra läger vid Boviks Seglarskola. Men den beslutar också om andra gemensamma saker som rör både klubbar och läger. Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma i maj eller juni varje år. Ordförande väljs på ett år, medan övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att olika personer sköter kontakter med olika arbetsgrupper och får då också förbereda dessa frågor inför styrelsens sammanträden. På denna sida hittar du styrelsens sammansättning, en sammanfattning av besluten vid senaste sammanträde samt uppgift om datum för kommande sammanträden.

Om du vill kontakta styrelsen via mail så använd vårt kontaktformulär. Är det någon särskild i styrelsen du vill ha kontakt med så skriv det först i ditt meddelande så ser vi till att det går till berörd person.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Jannice Ribberström
0707-27 34 14
Ledaraktiviteter, Klubbverksamheten

Vice ordförande
Sam Tornberg
Motorbåtar

Sekreterare
Cecilia Ekman
Segelbåtar, Jubilarer

Kassör
Christian Spinicchia
0708-49 64 80
Windsurfingprylar, Föreningsprylar

Ledamöter

Jonas Bjärnstedt

Magnus Karlsson
0707-89 65 62
Lägeranläggningen, Rollspelsledare

David Lindblom
031-24 49 18
Ledarutbildning, Bilder från verksamheten

Fredrik Lundberg

Emilia Mattila

Suppleanter

Björn Kype

Janne Otterström – också Distriktskonsulent
0705-58 17 61
Läger, Verksamheten i allmänhet, Rekrytering, Livbåten

Hannes Udén

Tomas Zeljko

Beslut vid senaste sammanträde:

Här är en sammanfattning av några av besluten vid styrelsens sammanträde den 6 december.

  • Tyvärr kommer vi inte att vara med vid nya Lundenhallens invigning 17 december eftersom vi inte har tillräckligt med folk som kan vara med.
  • Vi kommer att byta nödbelysning och nödutgångsskyltar i klubblokalen. De vi har är gamla och vid skaffar nu skyltar med modern LED-teknik.
  • Vår PS4 har blivit stulen tillsammans med två kontroller (en blå och en röd) och spelet FIFA17. Har du sett eller hört något så hör gärna av dig.
  • Vi höjer avgifterna för våra sommarläger med 200 kronor/läger. Samtidigt höjer vi jobbarrabatten med 100 kronor/termin. Alltså oförändrat för dig som är med och jobbar både höst och vår.
    Samtidigt tar vi bort avgiften för instruktörer.
  • Vi har för avsikt att testa en Trissjolle typ 6 nästa sommar. Om den ställs ut på Båtmässan så kommer vi att prata med tillverkaren då.
  • Vill du ge ett extra bidrag till föreningen 2019, då är det ett bidrag till inköp av en ny Trissjolle typ 6.

Kommande sammanträde:

  • 31 januari

Är det något du vill att styrelsen skall ta upp vid detta sammanträde så hör av dig. Enklast gör du det genom vårt kontaktformulär.

VIKTIGT
Nu är klubbarna på Lundgatan 1 igång med sin ordinarie verksamhet för vårterminen. Läs gärna på din klubbs sida vad som gäller.
I mitten av januari börjar vi att planera årets verksamhet vid Boviks Seglarskola. Så snart detta är klart kommer information här på hemsidan samt skickas hem till alla medlemmar.