Styrelsen

Välkommen till distriktsstyrelsens sida!

Styrelsen för Västra Distriktet arbetar mest med frågor som rör våra läger vid Boviks Seglarskola. Men den beslutar också om andra gemensamma saker som rör både klubbar och läger. Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma i maj eller juni varje år. Ordförande väljs på ett år, medan övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att olika personer sköter kontakter med olika arbetsgrupper och får då också förbereda dessa frågor inför styrelsens sammanträden. På denna sida hittar du styrelsens sammansättning, en sammanfattning av besluten vid senaste sammanträde samt uppgift om datum för kommande sammanträden.

Om du vill kontakta styrelsen via mail så använd vårt kontaktformulär. Är det någon särskild i styrelsen du vill ha kontakt med så skriv det först i ditt meddelande så ser vi till att det går till berörd person.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Jannice Ribberström
0707-27 34 14
Ledaraktiviteter, Klubbverksamheten

Vice ordförande
Sam Tornberg
Motorbåtar

Sekreterare
Cecilia Ekman
Segelbåtar, Jubilarer

Kassör
Christian Spinicchia
0708-49 64 80
Windsurfingprylar, Föreningsprylar

Ledamöter

Jonas Bjärnstedt

Magnus Karlsson
0707-89 65 62
Lägeranläggningen, Rollspelsledare

David Lindblom
031-24 49 18
Ledarutbildning, Bilder från verksamheten

Fredrik Lundberg

Emilia Mattila

Suppleanter

Björn Kype

Janne Otterström – också Distriktskonsulent
0705-58 17 61
Läger, Verksamheten i allmänhet, Rekrytering, Livbåten

Hannes Udén

Tomas Zeljko

Beslut vid senaste sammanträde:

Här är en sammanfattning av några av besluten vid styrelsens sammanträde den 24 maj.

  • Telia har mer än fördubblat avgifterna för våra telefonabonnemang både i klubblokalen och på Björkö. De har meddelat att de har rätt till detta även om vi inte fått någon förhandsinformation. Vi kommer därför att undersöka möjligheterna till att byta operatör. När det gäller Björkö så behåller vi Telia under sommaren, men vi felanmäler redan nu (problem för tredje året i följd).
  • Vi skall anpassa oss till den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Hemsidan är uppdaterad och vi anser att detta är tillräckligt. Synpunkter mottages tacksamt.
  • Vi ser över aktuella sponsorer – fler är självklart välkomna.

Kommande sammanträde:

  • 23 augusti – höstens första sammanträde

Är det något du vill att styrelsen skall ta upp vid detta sammanträde så hör av dig. Enklast gör du det genom vårt kontaktformulär.

VIKTIGT
De flesta klubbar gör nu uppehåll i ordinarie verksamhet för sommaren. På respektive klubbs sida kan du se vad som gäller.
Sommarens läger vid Boviks Seglarskola är fulltecknade, men det går att sätta upp sig på kö-plats. Läs mer under menyn Läger.
NYHETER