Styrelsen

Välkommen till distriktsstyrelsens sida!

Styrelsen för Västra Distriktet arbetar mest med frågor som rör våra läger vid Boviks Seglarskola. Men den beslutar också om andra gemensamma saker som rör både klubbar och läger. Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma i maj eller juni varje år. Ordförande väljs på ett år, medan övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att olika personer sköter kontakter med olika arbetsgrupper och får då också förbereda dessa frågor inför styrelsens sammanträden. På denna sida hittar du styrelsens sammansättning, en sammanfattning av besluten vid senaste sammanträde samt uppgift om datum för kommande sammanträden.

Om du vill kontakta styrelsen så använd vårt kontaktformulär. Är det någon särskild i styrelsen du vill ha kontakt med så skriv det först i ditt meddelande så ser vi till att det går till berörd person.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Jannice Ribberström
0707-27 34 14
Ledaraktiviteter, Klubbverksamheten

Vice ordförande
David Lindblom
Ledarutbildning, Bilder från verksamheten

Sekreterare
Tim Jannas

Kassör
Christian Spinicchia
0708-49 64 80
Windsurfingprylar, Föreningsprylar

Ledamöter

Magnus Karlsson
0707-89 65 62
Lägeranläggningen, Rollspelsledare

Fredrik Lundberg

Emilia Mattila

Björn Kype

Hannes Udén

Suppleanter

Jonas Bjärnstedt

Ola Dahlqvist

Li Kerren

Tomas Zeljko

Beslut vid senaste sammanträde:

Vid senaste sammanträde 26 augusti beslutade styrelsen bland annat följande:

  • Corona-restriktionerna för klubblokalen lättades något med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. Läs gärna mer här.
  • Efter vårens Kurschefsutbildning och sommarens Instruktörsläger godkändes 6 nya kurschefer och 12 nya instruktörer.
  • En ny ledare vid Gripen får nyckel till klubblokalen.

Kommande sammanträden:

Torsdag 9 december

Har du synpunkter eller frågor så hör gärna av dig.

VIKTIGT
Nu är klubbarnas verksamhet i lokalen på Lundgatan 1 i full gång. Läs mer om just din klubb under menyn Klubbar.
BovCon och Björködagen återstår när det gäller årets läger. Missa inte dessa! Läs mer under menyn Läger.