Styrelsen

Välkommen till distriktsstyrelsens sida!

Styrelsen för Västra Distriktet arbetar mest med frågor som rör våra läger vid Boviks Seglarskola. Men den beslutar också om andra gemensamma saker som rör både klubbar och läger. Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma i maj eller juni varje år. Ordförande väljs på ett år, medan övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att olika personer sköter kontakter med olika arbetsgrupper och får då också förbereda dessa frågor inför styrelsens sammanträden. På denna sida hittar du styrelsens sammansättning, en sammanfattning av besluten vid senaste sammanträde samt uppgift om datum för kommande sammanträden.

Om du vill kontakta styrelsen så använd vårt kontaktformulär. Är det någon särskild i styrelsen du vill ha kontakt med så skriv det först i ditt meddelande så ser vi till att det går till berörd person.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Jannice Ribberström
0707-27 34 14
Ledaraktiviteter, Klubbverksamheten

Vice ordförande
David Lindblom
Ledarutbildning, Bilder från verksamheten

Sekreterare
Tim Jannas
Livbåten

Kassör
Christian Spinicchia
0708-49 64 80
Windsurfingprylar, Föreningsprylar

Ledamöter

Magnus Karlsson
0707-89 65 62
Lägeranläggningen, Rollspelsledare

Björn Kype
Medlemsutskick

Fredrik Lundberg
Medlemsregister

Emilia Mattila

Hannes Udén

Suppleanter

Joel Backlund

Jonas Bjärnstedt

Ola Dahlqvist

Tomas Zeljko

Beslut vid senaste sammanträde:

Kommande sammanträden:

13 oktober
17 november

Har du tankar, förslag eller idéer så hör av dig till styrelsen.

VIKTIGT
Klubbarna i den nya lokalen är nu i full gång för hösten. Läs gärna vad som gäller för just din klubb.
Sommarens läger vid Boviks Seglarskola är genomförda. Information om höstens verksamhet finns här på hemsidan.