Styrelsen

Välkommen till distriktsstyrelsens sida!

Styrelsen för Västra Distriktet arbetar mest med frågor som rör våra läger vid Boviks Seglarskola. Men den beslutar också om andra gemensamma saker som rör både klubbar och läger. Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma i maj eller juni varje år. Ordförande väljs på ett år, medan övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att olika personer sköter kontakter med olika arbetsgrupper och får då också förbereda dessa frågor inför styrelsens sammanträden. På denna sida hittar du styrelsens sammansättning, en sammanfattning av besluten vid senaste sammanträde samt uppgift om datum för kommande sammanträden.

Om du vill kontakta styrelsen via mail så använd vårt kontaktformulär. Är det någon särskild i styrelsen du vill ha kontakt med så skriv det först i ditt meddelande så ser vi till att det går till berörd person.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Jannice Ribberström
0707-27 34 14
Ledaraktiviteter, Klubbverksamheten

Vice ordförande
Sam Tornberg
Motorbåtar

Sekreterare
Cecilia Ekman
Segelbåtar, Jubilarer

Kassör
Christian Spinicchia
0708-49 64 80
Windsurfingprylar, Föreningsprylar

Ledamöter

Jonas Bjärnstedt

Magnus Karlsson
0707-89 65 62
Lägeranläggningen, Rollspelsledare

David Lindblom
031-24 49 18
Ledarutbildning, Bilder från verksamheten

Fredrik Lundberg

Emilia Mattila

Suppleanter

Björn Kype

Janne Otterström – också Distriktskonsulent
0705-58 17 61
Läger, Verksamheten i allmänhet, Rekrytering, Livbåten

Hannes Udén

Tomas Zeljko

Beslut vid senaste sammanträde:

Här är en sammanfattning av några av besluten vid styrelsens sammanträde den 28 februari.

  • Vi kommer att byta låset i ytterdörren till klubblokalen så att den har vred på insidan. På så sätt kan vi hålla dörren låst på kvällar vid behov.
  • Verksamhetsberättelse samt preliminärt bokslut för 2018 är klara. Vill du läsa dem så hör av dig genom vårt kontaktformulär.
  • Vi kommer att låta utföra en inspektion och förstärkning av Wärdshusets och Dicksonskas grunder under våren.
  • Vi har tagit formellt beslut om att köpa in en Trissjolle typ 6 för att testa under sommaren.
  • Verksamhetsplan och budget för 2019 fastställdes. Vill du läsa dem så hör av dig genom vårt kontaktformulär.

Kommande sammanträden:

  • 11 april
  • Ordinarie årsstämma 16 maj

Är det något du vill att styrelsen skall ta upp vid dessa sammanträden så hör av dig. Enklast gör du det genom vårt kontaktformulär.

VIKTIGT
Klubbarna på Lundgatan 1 i full gång med sin ordinarie verksamhet för vårterminen. Läs gärna på din klubbs sida vad som gäller.
Sommarprogrammet för Boviks Seglarskola är klart. Allt hittar du under menyn Läger.