Styrelsen

Välkommen till distriktsstyrelsens sida!

Styrelsen för Västra Distriktet arbetar mest med frågor som rör våra läger vid Boviks Seglarskola. Men den beslutar också om andra gemensamma saker som rör både klubbar och läger. Styrelsen väljs vid distriktsstämma (årsmöte) i april eller maj varje år. Ordförande väljs på ett år, medan övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att olika personer sköter kontakter med olika arbetsgrupper och får då också förbereda dessa frågor inför styrelsens sammanträden. På denna sida hittar du styrelsens sammansättning, en sammanfattning av besluten vid senaste sammanträde samt uppgift om datum för kommande sammanträden.

Om du vill kontakta styrelsen via mail så använd vårt kontaktformulär. Är det någon särskild i styrelsen du vill ha kontakt med så skriv det först i ditt meddelande så ser vi till att det går till berörd person.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Jannice Ribberström
0707-27 34 14
Ledaraktiviteter, Klubbverksamheten

Vice ordförande
Sam Tornberg
Motorbåtar

Sekreterare
Fredrik Lundberg

Kassör
Christian Spinicchia
0708-49 64 80
Windsurfingprylar, Föreningsprylar

Ledamöter

Cecilia Ekman
Segelbåtar, Jubilarer

Magnus Karlsson
0707-89 65 62
Lägeranläggningen, Rollspelsledare

David Lindblom
031-24 49 18
Ledarutbildning, Bilder från verksamheten

Emilia Mattila

Thobias Sandberg
Bryggor och slip

Suppleanter

Björn Kype

Madelen Kype

Hannes Udén

Tomas Zeljko

Distriktskonsulent (med närvarorätt)
Janne Otterström
0705-58 17 61
Läger, Verksamheten i allmänhet, Rekrytering, Livbåten

Beslut vid senaste sammanträde:

Här är en sammanfattning av några av besluten vid styrelsens sammanträde den 5 oktober:

  • Vid detta sammanträde var Katja (ordförande i Ungdomsförbundet Sveriges Flotta) med. Vi pratade mest om förslagen på nya stadgar. Ännu är vi kanske inte helt överens, men vi hoppas att bli det innan årets Förbundsstämma. Känner du ett intresse av just stadgar så hör gärna av dig. Vi tar gärna emot hjälp i denna fråga.
  • Vi beslutade att fortsatt ge våra stipendier för läger till elever (och f d elever) vid Backegårdsskolan i Bergsjön. Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter på detta.
  • Tyvärr kommer vi inte att vara med vid Båtmässan 2018. Vi har helt enkelt för få personer som vill ansvara/hjälpa till.

Kommande sammanträden:

Datum för årets sista sammanträde är:

  • 30 november

Är det något du vill att styrelsen skall ta upp vid detta sammanträde så hör av dig. Enklast gör du det genom vårt kontaktformulär.

VIKTIGT
Nu är klubbverksamheten på Lundgatan 1 i full gång.
På respektive klubbs sida kan du se vad som gäller.
Vi har också några läger i höst. Läs mer under menyn Läger.