Styrelsen

Välkommen till distriktsstyrelsens sida!

Styrelsen för Västra Distriktet arbetar mest med frågor som rör våra läger vid Boviks Seglarskola. Men den beslutar också om andra gemensamma saker som rör både klubbar och läger. Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma i maj eller juni varje år. Ordförande väljs på ett år, medan övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att olika personer sköter kontakter med olika arbetsgrupper och får då också förbereda dessa frågor inför styrelsens sammanträden. På denna sida hittar du styrelsens sammansättning, en sammanfattning av besluten vid senaste sammanträde samt uppgift om datum för kommande sammanträden.

Om du vill kontakta styrelsen via mail så använd vårt kontaktformulär. Är det någon särskild i styrelsen du vill ha kontakt med så skriv det först i ditt meddelande så ser vi till att det går till berörd person.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Jannice Ribberström
0707-27 34 14
Ledaraktiviteter, Klubbverksamheten

Vice ordförande
Sam Tornberg
Motorbåtar

Sekreterare
Cecilia Ekman
Segelbåtar, Jubilarer

Kassör
Christian Spinicchia
0708-49 64 80
Windsurfingprylar, Föreningsprylar

Ledamöter

Jonas Bjärnstedt

Magnus Karlsson
0707-89 65 62
Lägeranläggningen, Rollspelsledare

David Lindblom
031-24 49 18
Ledarutbildning, Bilder från verksamheten

Fredrik Lundberg

Emilia Mattila

Suppleanter

Björn Kype

Janne Otterström – också Distriktskonsulent
0705-58 17 61
Läger, Verksamheten i allmänhet, Rekrytering, Livbåten

Hannes Udén

Tomas Zeljko

Beslut vid senaste sammanträde:

Här är en sammanfattning av några av besluten vid styrelsens sammanträde den 23 augusti.

  • Yggdrasil utökar nu sin verksamhet i klubblokalen till varje onsdag.
  • TV-spelsrummet är på väg att bli färdigt efter renovering. När det är klart så kommer vi att ha en officiell återinvigning.
  • Vi kommer att ansluta lägeranläggningen till Öckerö Näts fiber för att bl a kunna få en bättre fungerande telefoni.
  • Vi har nu testat RS Quest i tre somrar. Det är en rolig och bra båt, men den känns inte riktigt aktuell som nybörjarbåt. Inför 2019 tänkte vi därför testa en Trissjolle av senaste modell.
  • I sommar använde vi vår Hobie Teddy utan trapets och med en genomgång av hur man seglar katamaran. Båten var då mycket uppskattad, och vi kommer därför inte att sälja den båt vi nu har.
  • Vi vill gärna ha kvar Björkö-afton eller liknande träff innan nästa sommar. Intresset har dock minskat senaste åren och vi tar frågan till Kurschefsgruppen. Samtidigt tar vi tacksamt emot tankar kring detta.
  • Inför sommaren 2019 finns möjlighet att åter ha skutläger. Det blir i så fall ett läger på en vecka på båda eller en av skutorna Mathilda och Westvind.

Kommande sammanträden:

  • 20 oktober – styrelsedag
  • 1 november och 6 december – ordinarie sammanträden

Är det något du vill att styrelsen skall ta upp vid dessa sammanträden så hör av dig. Enklast gör du det genom vårt kontaktformulär.

VIKTIGT
Klubbarnas verksamhet för höstterminen är nu i full gång. På respektive klubbs sida kan du se vad som gäller.
Sommarens läger vid Boviks Seglarskola är avslutade. Nästa läger är NSVFH-lägret 12 - 14 oktober. Läs mer under menyn Läger.