Årsstämma 23 maj

Välkomna till ordinarie årsstämma

torsdagen den 23 maj kl 18.00

med Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Västra Distriktet

Mötet kommer att ske i klubblokalen på hörnet Sant Pauligatan 27 / Lundgatan 1, det finns också möjlighet att delta digitalt via nedanstående länk.

Länk till mötet: Google meet

Vid årsstämman så kommer vi bl a att välja styrelse för det kommande året – alltså de som bl a fattar beslut om föreningens ekonomi, beslutar om läger m m. Mer information om nuvarande styrelse hittar du här: “Om/Styrelsen”

Är du själv intresserad av att vara med i den styrelse som väljs då, så hör gärna av dig till valberedningen. Samma gäller om du har förslag på någon. Självklart får du också ta upp ditt förslag direkt på stämman.

Till stämman är alla medlemmar välkomna att föra fram sina synpunkter. Däremot är det bara de ombud som valts vid klubbarnas årsstämmor som har rösträtt.

Motioner: Klubbar anslutna till distriktet samt dess medlemmar har rätt att få förslag prövat av årsstämman. Om ni har förslag som ni vill att årsstämman tar upp på mötet så kan ni skicka in de via mail till styrelsen. Motioner (förslag) måste ha kommit in till styrelsen senast 4 veckor innan årmötet. Alltså måste motionen skickas in senast onsdagen den 24 april.

Propositioner: Styrelsen har för närvarande inga propositioner (förslag) till årsstämman.

De handlingar som kommer att behandlas på årsstämman kommer att finnas tillgängliga här senast 1 vecka innan mötet. Följande handlingar kommer att finnas tillgänliga här:

 • Dagordning samt procedurregler
 • Föregående årsstämmoprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Propositioner – Inga propositioner från styrelen finns
 • Motioner med styrelsens yttrande – Inga motioner finns.
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Valberedningens förslag till ny styrelse

Har ni frågor eller funderingar runt årsstämman så hör av er via mail till styrelsen.

Välkomna och gör era röster hörda!