Coronapandemin och klubblokalen

Regler i klubblokalen med anledning av rådande situation i samhället

Med anledning av Coronavirus (covid–19) har vi tagit fram
några riktlinjer som skall följas här hos oss.
Dessa gäller tills vidare och kan komma att ändras med kort varsel.
Då meddelas det alltid på hemsidan.
Verksamhet i klubblokalen kan också behöva ställas in.
Även det meddelas på hemsidan.

  • I lokalen får det vara som mest 15 personer.
  • Ventilation skall under hela mötet vara på (båda aggregaten)
  • När man kommer in till oss tvättar man händerna i varmt vatten och tvål på direkten
  • Diskstället måste hållas rent från disk, denna torkas minst en gång varje möte.
  • Toaletten måste hållas ren, detta utrymme skall städas vid varje klubbmöte. Det ska finnas tvål och desinfektionsmedel inne på toaletten.
  • Torka av tangentborden m m efter avslutat möte om datorerna använts.
  • Tv-spelsrummet bör endast användas av ungdomar födda 2005 eller senare.
  • Vi skippar att skaka hand efter avslutad match, nu räcker det med att vi tackar varandra. (Tyvärr gäller det även den genuina segerkramen)
  • Om du känner symtom som snuva, hosta, halsont, feber eller liknande skall du inte komma till verksamhet i lokalen.
  • Tillhör du någon av riskgrupperna bör du inte komma till lokalen när det är verksamhet där.