Coronapandemin och klubblokalen

Ej aktuell sida.

Regler i klubblokalen med anledning av rådande situation i samhället

I dagsläget har Regering och Folkhälsomyndighet beslutat att slopa restriktionerna. Vi är ändå fortsatt försiktiga och följande gäller i vår lokal:

  • I lokalen håller vi avstånd när det är möjligt.
  • Ventilation skall under hela mötet vara på.
  • Det kommer att finnas tvål, handsprit och ytdesinfektion i lokalen. Använd dessa när det behövs.
  • Om du känner symtom som snuva, hosta, halsont, feber eller liknande skall du inte komma till verksamhet i lokalen.
  • Om du är vuxen men inte vaccinerad skall du följa de särskilda rekommendationer som gäller för dig.
  • Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.