Coronapandemin och klubblokalen

Regler i klubblokalen med anledning av rådande situation i samhället

Med anledning av Coronavirus (covid–19) har vi tagit fram
några riktlinjer som skall följas här hos oss.
Dessa gäller tills vidare och kan komma att ändras med kort varsel.
Då meddelas det alltid på hemsidan.

  • I lokalen håller vi avstånd.
  • Ventilation skall under hela mötet vara på (båda aggregaten).
  • När man kommer in till oss tvättar man händerna i varmt vatten och tvål på direkten – eller med handsprit.
  • Diskbänken och diskstället skall hållas rena.
  • Toaletten måste hållas ren, detta utrymme skall städas vid varje klubbmöte. Det skall finnas tvål, handsprit och ytdesinfektion inne på toaletten.
  • Torka av tangentborden m m före och efter avslutat möte om datorerna används.
  • Vi skippar att skaka hand efter avslutad match, nu räcker det med att vi tackar varandra. (Tyvärr gäller det även den genuina segerkramen)
  • Om du känner symtom som snuva, hosta, halsont, feber eller liknande skall du inte komma till verksamhet i lokalen.
  • Tillhör du någon av riskgrupperna och inte är fullt vaccinerad bör du inte komma till lokalen när det är verksamhet där.

Corona har inte lämnat oss ännu. Men vi håller ut och vi håller avstånd!