Coronapandemin och klubblokalen

Regler i klubblokalen med anledning av rådande situation i samhället

Med anledning av Coronavirus (covid–19) har vi tagit fram några riktlinjer som skall följas här hos oss.
I dagsläget har Regering och Folkhälsomyndighet kommit med nya restriktioner och rekommendationer.
Men vi bedömer att klubbverksamheten kan pågå om vi fortsätter att vara försiktiga.
Följande gäller i vår lokal:

  • I lokalen håller vi avstånd när det är möjligt.
  • Ventilation skall under hela mötet vara på (båda aggregaten).
  • Det kommer att finnas tvål, handsprit och ytdesinfektion i lokalen. Använd dessa när det behövs.
  • Om du känner symtom som snuva, hosta, halsont, feber eller liknande skall du inte komma till verksamhet i lokalen.
  • Om du är vuxen men inte vaccinerad skall du följa de särskilda rekommendationer som gäller för dig.
  • Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer:
    Det här gäller från den 1 november — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Corona har inte lämnat oss ännu. Så vi är fortsatt försiktiga.