Förbundsstämma 23 november

Förbundsstämma 23 november

Torsdagen den 23 november har Ungdomsförbundet Sveriges Flotta ordinarie förbundsstämma i Stockholm.

Årets stämma är väldigt viktig eftersom det finns ett förslag på helt nya stadgar. Förslaget har tagits fram under 2017. Det har varit ett omfattande jobb, men nu finns ett förslag som alla distrikt verkar överens om.

Samtidigt föreslås att lägren vid Vitsgarn tas över av Distrikt Öst och lägren vid Assö av Distrikt Roslagen. Boviks Seglarskola sköts som tidigare av Västra Distriktet, så där sker ingen förändring enligt förslaget.

Vid stämman sker också val av Förbundsstyrelse. Valberedningen har ett förslag som innebär att Distrikt Öst representeras av ordförande och två ledamöter, Distrikt Roslagen av en ledamot och Västra Distriktet av en ledamot. I detta förslag är Västra Distriktet klart underrepresenterat jämfört med övriga distrikt. Vi inom Västra Distriktets styrelse bedömer detta som mindre viktigt vid årets stämma än att vi får stadgar som fungerar för oss.

Om de nya stadgarna antas så är förslaget att de gäller fr o m 2018-01-01. I så fall skall distrikt och klubbar besluta om nya stadgar senast 2018-09-30. Vår tanke i Västra Distriktet är då att ha en extra distriktsstämma i början av nästa år för att besluta om stadgar för Västra Distriktet och om normalstadgar för våra klubbar. Vi återkommer med kallelse till denna extra stämma. Då kan våra klubbar ta ställning till nya stadgar vid sina ordinarie årsmöten. Fram tills distrikt och klubbar beslutat om nya stadgar gäller de stadgar vi har i dag.

Vid förbundsstämman de 23 november får alla medlemmar vara med. Så är du i Stockholm denna dag, kom gärna dit. För vår del är det de ombud som utsågs vid vår distriktsstämman i maj som har rösträtt, men alla andra medlemmar får vara med. Är du osäker på om du har rösträtt vid förbundsstämman så fråga mig, Janne.

Kallelse till förbundsstämman och övrig information hittar du på Förbundets hemsida.

 

 

Posted in Nyheter