Gripens Plusgiro spärrat

Nordea har spärrat Gripens Plusgiro för betalningar!

Efter att ha fått det kryptiska meddelandet “Du har överskridit din dagliga maxgräns” när jag, Janne, försökte betala januari månads räkningar så var jag i kontakt med deras support. Jag fick då veta att orsaken var att vi inte lämnat alla uppgifter som banken behöver för att stoppa penningtvätt. Jag fick också hjälp för att uppdatera våra uppgifter, och det har jag gjort.

Eftersom problemet inte avhjälpts så skrev jag ett brev till Nordea den 27 januari, postade det dagen efter. Nordea har inte svarat på detta brev, och fortfarande kan vi inte betala våra räkningar. Det känns riktigt hopplöst, får verkligen en stor bank som Nordea behandla en liten kund som Gripen på detta sätt?

Jag har skrivit ett nytt brev som jag postade 12 februari. Men kommer det att hjälpa?

Är det någon som kan hjälpa oss mot Nordea så skicka gärna ett mail till mig.

Posted in Gripen