Styrelsens sida uppdaterad

Nu har styrelsens sida uppdaterats med några av besluten vid sammanträdet 26 augusti.

Posted in Nyheter